Einstein v Praze v letech 1911-12 a 2016-17

S Jiřím Podolským o Albertu Einsteinovi, který učil v Praze tři semestry před 110 lety.

V domě „U jednorožce“ na Staroměstském náměstí v Praze mohli Pražané Alberta Einsteina potkávat
V domě „U jednorožce“ na Staroměstském náměstí v Praze mohli Pražané Alberta Einsteina potkávat

Prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc. DSc. se věnuje propagaci fyziky mnoho let, spolupodílel se na natáčení televizního seriálu Genius v letech 2016 - 2017 a spolupřipravoval výstavu ke 100. výročí Einsteina v Praze. Působí na Ústavu teoretické fyziky MFF UK.

Podle prof. Podolského není nutné si slavného fyzika a nositele Nobelovy ceny idealizovat: Nesporně byl geniální, muž s nebývalou vědeckou intuicí a erudicí. Nikdy se také nezpronevěřil svému přesvědčení o morální zodpovědnosti vědce za osud celé společnosti. Ale mezilidské vztahy nebyly to, v čem by se ve svém mládí zrovna orientoval. Albert Einstein přednášel na tehdejší Karlo-Ferdinandově univerzitě pro 30 studentů především mechaniku, teorii kontinua, termodynamiku a molekulovou teorii tepla. Ačkoliv tu pobyl krátkou dobu, učinil podstatné koncepční kroky na cestě k obecné teorii relativity.

Zveme vás na přednášku o životě a díle Alberta Einsteina ve čtvrtek 20. května 2021 od 17:00 hod na platformě zoom.

Přihlášky do 19.5.2021.

Abyste se naladili, doporučujeme článek na UK-Forum.