Celoživotní vzdělání od září výhodněji

Matfyz nabízí absolventům fakulty výrazné slevy na kurzy celoživotního vzdělávání od AR 2020/21.

Celoživotní vzdělání od září výhodněji
Celoživotní vzdělání od září výhodněji

Členové spolku Matfyz Alumni nebo Klubu Alumni UK uhradí za libovolný kurz v rámci Univerzity třetího věku pouze 200 Kč.

Absolventi magisterského programu učitelství na MFF UK mají navíc zcela prominuty poplatky za studium kurzů Vyučování všeobecně vzdělávacích předmětů Fyzika, Informatika nebo Matematika. Obvyklá cena je přitom 5 000 Kč za kurz.

Studentům MFF UK v odborných programech Matematika, Fyzika a Informatika i absolventům těchto programů je dále zcela prominut poplatek za kurz Studia v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele. Poplatek jinak činí 5 000 Kč.

Věříme, že tyto bonusy pomohou mnoha našim absolventům i studentům v dalším osobnostním rozvoji, ve zlepšení kvalifikace ve stávajícím povolání i v přípravě na budoucí zaměstnání.

Informace o způsobech přihlášení najdete zde