Spolek Matfyz Alumni

umožňuje vzájemný kontakt mezi absolventy a fakultou a podporuje sounáležitost absolventů s jejich Alma Mater.

Chci se stát členem

Matfyz Alumni je nezávislým subjektem, jehož hlavním partnerem je MFF UK. Poskytuje informační zázemí o dění na fakultě, pozvánky na přednášky, konference či společné projekty. Věříme, že fungováním Matfyz Alumni se daří šířit dobré jméno fakulty.

Více informací