Karolinum opět zaplnily zlaté promoce

Téměř 160 bývalých studentů Matematicko-fyzikální fakulty UK si v říjnu po padesáti a jednapadesáti letech zopakovalo akademický slib. V pražském Karolinu se po loňské pauze znovu uskutečnily zlaté promoce.

Ze zlatých promocí (foto: Tomáš Princ)
Ze zlatých promocí (foto: Tomáš Princ)

Ve Velké aule historického Karolina se v sobotu 16. října sešly hned dva absolventské ročníky. Úspěšné zakončení svého studia si na zlaté promoci připomněli absolventi z roku 1971 a také 1970, jejichž ceremoniál musel být vloni odložen kvůli pandemii.

Příležitost potkat po letech své spolužáky a zavzpomínat na dobu studií si nenechalo ujít bezmála 160 bývalých studentů matematiky, fyziky a učitelství. Patří mezi ně také Radovan Čaněk. „Je to pro mě slavnostní, inspirující a nezapomenutelný zážitek. Skutečně jsem nečekal, že si na mě moje fakulta po 50 letech vzpomene takovým překvapujícím způsobem,“ okomentoval zlatou promoci někdejší student Matfyzu, kterého prý slavnostní událost dojala k slzám.

Absolventi nejprve převzali pamětní diplomy a poté si ve Velké aule vyslechli proslovy zástupců Univerzity Karlovy. Například prof. Ivan Wilhelm, bývalý rektor univerzity a promotor zlaté promoce, přiblížil dobu, během které absolventi zahajovali svá studia.

„Na fakultu jste nastupovali na začátku tzv. pražského jara, které sice zcela propuklo až koncem roku 1967, a zejména začátkem roku 1968, ale ‚zaděláno‘ na něj bylo mnohem dříve. Zejména akademická půda, jakkoli v té době značně deformovaného tvaru, poskytla docela širokou platformu diskusím a výměnám názorů na nejrůznější tematické okruhy,“ zaznělo z úst prof. Wilhelma, který během svého proslovu připomenul i jména několika pedagogických a vědeckých osobností bytostně spjatých s Matematicko-fyzikální fakultou: „Matematické i fyzikální obory se opíraly o těžko zpochybnitelné autority, se kterými jste se i vy v průběhu vašeho studia setkávali. Mám na mysli osobnosti, jako byl důstojný pan profesor Vojtěch Jarník, kromě jiného autor základních učebnic diferenciálního a integrálního počtu, používaných na všech vysokých školách s výukou matematiky v Československu, anebo lidsky mimořádně statečný a zásadový Vladimír Kořínek, autor Základů algebry, které si jako učebnice nalezly ve vysokoškolském prostředí stejně významné místo jako učebnice Jarníkovy.“

Bývalí studenti Matfyzu během ceremonie společně obnovili promoční slib a následně se ujali slova jejich zástupci. Dr. Jan Králík a prof. Zdeněk Němeček emotivně zavzpomínali na období před 50 lety a za všechny přítomné poděkovali učitelům, kteří jim otevřeli brány do světa matematiky a fyziky.

„Mám v živé paměti okamžik, kdy jsem stál za tímto pultíkem a sliboval za nás všechny, že se nezpronevěříme promočnímu slibu. Rozešli jsme se do různých míst naší země, nastoupili do různých povolání, ale myslím, že mohu konstatovat, že jsme tento slib splnili. Rozešli jsme se, ale přátelství vybudované během univerzitního studia a zpečetěné společnými zážitky nás nadále spojovalo a spojuje. Spojuje nás nejen mezi sebou, ale i s fakultou, na kterou jsme nikdy nezapomněli. Myslím, že vše, co cítíme, lze shrnout do stručného konstatování: Jednou matfyzák, navždy matfyzák,“ zakončil své vystoupení prof. Němeček.

Větší část absolventů se po skončení ceremoniálu vydala pokračovat v oslavě do malostranské budovy Matfyzu, kde je kromě občerstvení čekala také prohlídka rotundy sv. Václava.

Zlaté promoce uspořádala pro své absolventy Univerzita Karlova ve spolupráci se spolkem Matfyz Alumni. Na organizaci se velkou měrou podíleli také sami absolventi, jmenovitě Eva Solarová, Hana Turčičová, Zdeněk Němeček, Jan Palata a Petr Hemelka, kterým patří velké poděkování.

Další zlaté promoce, tentokrát pro ročník 1972, se uskuteční již v dubnu roku 2022. Pokud jste v roce 1972 absolvovali na Matematicko-fyzikální fakultě a chcete se promocí zúčastnit, kontaktujte dr. Naďu Žaludovou.