Spolek Matfyz Alumni

Spolek Matfyz Alumni je nezávislým subjektem, jehož hlavním partnerem je MFF UK. Členům spolku poskytujeme informace spojené s děním na fakultě – pozvánky na akce, přednostní právo na rezervaci vstupenek a další benefity.

Výhody

Slevy např. na vstup do IQlandie v Liberci či na nákup v nakladatelství MatfyzPress*

Volný čas

Speciální akce pro členy spolku (exkurze, zájezdy apod.)*

Vzdělávání

Snížené poplatky za studium v rámci Univerzity třetího věku

* Dokladem k účasti v Benefit programu je Karta absolventa, kterou obdržíte poštou po uhrazení členského poplatku v případě vyplnění své adresy.

Členství ve spolku

Členství ve spolku je dobrovolné. Členem se stanete po registraci a uhrazení poplatku daného délkou členství. Vybrat si můžete ze dvou variant podle minimální výše příspěvku.

Řádný člen
Popis členství Osoba starší 18 let, která je absolventem libovolného studijního programu akreditovaného na MFF UK.*
Členství na 9 let 499 Kč
Doživotní členství 1 449 Kč
Příznivec
Popis členství Příznivcem může být také právnická osoba.
Členství na 9 let 499 Kč
Doživotní členství 1 449 Kč
Čestný člen
Popis členství O členství rozhoduje Výbor spolku.
Členství na 9 let 499 Kč
Doživotní členství 1 449 Kč
* Absolventem se rozumí absolvent jakéhokoli programu studovaného na MFF UK – držitel bakalářského či magisterského diplomu, absolvent s titulem Ph.D., CSc., interní aspirantury atp.
Pokud jste členem spolku na devět a více let, máte možnost získat i výhody člena Klubu Alumni UK.

Nabízí se vám řada dalších benefitů, které UK poskytuje i svým zaměstnancům. Stačí vyplnit registraci.

V tomto případě budete mít jeden průkaz dokládající příslušnost a kupón označující příslušnost k Matfyz Alumni. Obojí si lze vyzvednout v IPSC UK na adrese Opletalova 38, Praha 1, nebo na děkanátě MFF UK, Ke Karlovu 3, Praha 2.

Klubová karta Alumni UK

Kontaktujte nás

Členové spolku nebo zájemci o členství nás mohou navštívit v budově MFF UK v Praze 2 na adrese Ke Karlovu 3, místnost OPMK/M208, 2. patro v úředních hodinách:

pondělí 9.00–15.00
úterý 9.00–15.00

středa 9.00–12.00
pátek 9.00–12.00