Matfyzácký úspěch na Hack-the-Crisis

V červnovém finále hackathonu Hack the crisis byli Matfyzáci opět vidět! Tímto gratulujeme a naše absolventy s jejich projekty představujeme.

Matfyzácký úspěch na Hack-the-Crisis
Matfyzácký úspěch na Hack-the-Crisis

Jarní pandemie poznamenala všechny oblasti našeho dění. Ale pro některé obory či osobnosti zase znamenala příležitosti.

Na třetím místě a prémii 1 000 000 Kč získala firma LAM-X za vývoj speciálních nanofiltrů, které mohu být součástí ochranných roušek. Předsedou představenstva je biofyzik Roman Chaloupka. Svým angažmá se tak dostal obloukem zpět k fotosyntetizérům, kterým se věnoval během studia. Jeho role je však nyní primárně řídící.

A proč by měly být roušky z LAM-Xu lepší než běžně používané roušky? Roman Chaloupka vysvětluje:

„Běžná rouška má pouze pasivní funkci, tzn. viry a bakterie včetně patogenních jen zachytí, a proto by se s ní po použití mělo vlastně zacházet jako s infekčním materiálem. Manipulace se standardní rouškou je tedy vždy do určité míry problematická. Naproti tomu fotoaktivní rouška z LAM-Xu patogeny nejen zachytí, ale po osvětlení zachycené mikroby také inaktivuje, nebo zlikviduje chcete-li. Může tedy být použitelná opakovaně a má tak delší životnost. Kromě toho je manipulace s ní bezpečnější, protože aktivní mechanismus eliminace zachycených patogenů napomáhá snižovat riziko náhodné kontaminace uživatele. Opakovatelnost použití má i ekologický přínos, protože de facto snižuje množství potenciálně nebezpečného odpadu.“

Roman Chaloupka (na skupinovém foto uprostřed) se tak svým angažmá dostal obloukem zpět k biofyzice a fotosensitizérům, kterým se věnoval během svého studia.

LAM-X je spin-off společnost založená Univerzitou Karlovou a ÚOCHB AV ČR dále vyvíjející technologii založenou na dlouholetém výzkumu prováděném na Přírodovědecké fakultě UK.

Speciální cenu ve výši 700 000 Kč získali organizátoři her z Hunter Games s výukovou platformou pro učitele a žáky, použitelnou zejména pro střední školy. Spoluzakladatelem firmy je Štěpán Gregor, původem matematik (na profilovém foto vpravo). Do vývoje jejich aplikace byli zapojeni studenti Filosofické fakulty, kteří takto dotáhli svou magisterskou práci.

Podle Štěpána bylo důležité, že v rámci hackathonu se hodnotilo i to, co firma za období od podání přihlášky do vyhlášení výsledků stihla udělat a jim se podařilo několik her dokončit a získat pro spolupráci učitele.

„V rámci pandemie se ukázalo, že učitelé neumějí s technologiemi moc zacházet, jenže nemají moc na výběr. My máme nástroj, který funguje, a hry jsou vlastně současně učením. Lidi se nechtějí učit čtením. Mohou si tak vybrat téma, do naší aplikaci zadat své nápady a my pomůžeme s dotažením. Škola, která si hru napíše, ji používá zdarma. Pokud jí chce použít jiná škola, musí si už ji zaplatit.“

Štěpánova firma chce cenu použít na rozšíření vývojového týmu, investovat do aplikací, rozšířit míru zadávaných úkolů atp. Výhodou Hunter Games je skutečnost, že jejich hry se dají pouštět z mobilu a ten má dnes víceméně kdokoliv. Pokud ho má tedy žák, nepotřebuje už učitel žádná další pomůcky.

Do virtuálního hackathonu se přihlásilo 206 projektů. Zapojilo se také více než padesát partnerů ze soukromého i veřejného sektoru. Neplacený mentoring pak poskytovalo více než 130 odborníků z různých oblastí.