On-line setkánĂ­ s Jarmilou ÄŚihákovou

PříbÄ›h rotundy sv. Václava se doÄŤkal i svĂ© kniĹľnĂ­ podoby. Za vĂ˝pravnou publikacĂ­ stojĂ­ archeoloĹľka PhDr. Jarmila ÄŚiháková a geodet Martin MĂĽller. Oba pĹŻsobĂ­ v praĹľskĂ© poboÄŤce NárodnĂ­ho památkovĂ©ho Ăşstavu. O pozadĂ­ vzniku knĂ­Ĺľky, objevu rotundy, o odhalenĂ˝ch tajemstvĂ­ch a moĹľnĂ˝ch stále skrytĂ˝ch se dozvĂ­te pĹ™i on-line setkánĂ­ právÄ› s Jarmilou ÄŚihákovou v ĂşterĂ˝ 23. 3. 2021 od 17:00 hod na platformÄ› Zoom.

PhDr. Jarmila Čiháková
PhDr. Jarmila Čiháková

Odkaz na setkání: https://zoom.us/j/96296801914

Kniha je k dostánĂ­ v e-shopu MatfyzPress, vĂ­ce o rotundÄ› na webu www.nase-rotunda.cz.

PhDr. Jarmila Čiháková

Absolventka studia prehistorie a historie na FF UK v Praze. Od r. 1978 pĹŻsobĂ­ v PraĹľskĂ©m Ăşstavu památkovĂ© pĂ©ÄŤe (dnes NárodnĂ­ památkovĂ˝ Ăşstav v Praze, nejdříve jako laborantka, od roku 1979 jako archeoloĹľka. V letech 2004–2005 byla u objevu torza rotundy sv. Václava v prostorách budovy informatiky MFF UK na MalostranskĂ©m nám. v Praze. NáslednÄ›, v letech 2015–2016, vedla archeologickou část práce v rámci projektu Záchrana Rotundy sv. Václava na MalostranskĂ©m námÄ›stĂ­ v Praze, kterĂ˝ byl podpoĹ™enĂ˝ grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska, financovanĂ˝m z EHP a NorskĂ˝ch fondĹŻ.

Zabývá se zejména:

- terĂ©nnĂ­m vĂ˝zkumem komplikovanĂ˝ch mÄ›stskĂ˝ch stratigrafiĂ­ - realizacĂ­ záchrannĂ˝ch archeologickĂ˝ch vĂ˝zkumĹŻ v historickĂ©m jádru Prahy, pĹ™evážnÄ› na MalĂ© StranÄ› (156 vĂ˝zkumnĂ˝ch akcĂ­ do konce roku 2007); teoretickĂ˝mi aspekty vedenĂ­ archeologickĂ©ho vĂ˝zkumu komplikovanĂ˝ch stratigrafiĂ­,
- sumarizací výsledků archeologických výzkumů pro poznání historie Prahy, zejména Malé Strany jako jádra raně středověkého pražského města;
- studiem ranÄ› stĹ™edovÄ›kĂ© keramiky a jejĂ­ chronologie, podloĹľenĂ© vlastnĂ­mi stratigrafiemi;
- spolupracĂ­ s přírodovÄ›dnĂ˝mi obory s cĂ­lem zĂ­skat datovacĂ­ kritĂ©ria pro praĹľskou keramickou sekvenci - petrografickĂ© analĂ˝zy keramiky, dendrochronologie.