On-line setkání s Jarmilou Čihákovou

Příběh rotundy sv. Václava se dočkal i své knižní podoby. Za výpravnou publikací stojí archeoložka PhDr. Jarmila Čiháková a geodet Martin Müller. Oba působí v pražské pobočce Národního památkového ústavu. O pozadí vzniku knížky, objevu rotundy, o odhalených tajemstvích a možných stále skrytých se dozvíte při on-line setkání právě s Jarmilou Čihákovou v úterý 23. 3. 2021 od 17:00 hod na platformě Zoom.

PhDr. Jarmila Čiháková
PhDr. Jarmila Čiháková

Odkaz na setkání: https://zoom.us/j/96296801914

Kniha je k dostání v e-shopu MatfyzPress, více o rotundě na webu www.nase-rotunda.cz.

PhDr. Jarmila Čiháková

Absolventka studia prehistorie a historie na FF UK v Praze. Od r. 1978 působí v Pražském ústavu památkové péče (dnes Národní památkový ústav v Praze, nejdříve jako laborantka, od roku 1979 jako archeoložka. V letech 2004–2005 byla u objevu torza rotundy sv. Václava v prostorách budovy informatiky MFF UK na Malostranském nám. v Praze. Následně, v letech 2015–2016, vedla archeologickou část práce v rámci projektu Záchrana Rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze, který byl podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska, financovaným z EHP a Norských fondů.

Zabývá se zejména:

- terénním výzkumem komplikovaných městských stratigrafií - realizací záchranných archeologických výzkumů v historickém jádru Prahy, převážně na Malé Straně (156 výzkumných akcí do konce roku 2007); teoretickými aspekty vedení archeologického výzkumu komplikovaných stratigrafií,
- sumarizací výsledků archeologických výzkumů pro poznání historie Prahy, zejména Malé Strany jako jádra raně středověkého pražského města;
- studiem raně středověké keramiky a její chronologie, podložené vlastními stratigrafiemi;
- spoluprací s přírodovědnými obory s cílem získat datovací kritéria pro pražskou keramickou sekvenci - petrografické analýzy keramiky, dendrochronologie.