U3V na Matfyzu

Víte, že první kurzy Univerzity 3. věku se otvíraly už začátkem devadesátých let minulého století? Zní to jako hluboká historie, ale zas tak dávno to vlastně ani není.

U3V na Matfyzu
U3V na Matfyzu

Kořeny Univerzity 3. věku sahají do počátku devadesátých let minulého století. Takže budou brzy slavit třicet let na scéně. Za tu dobu jimi prošly stovky frekventantů. Úměrně roste i počet kurzů, vypráví dr. Jan Kašpar, garant kurzů U3V na Matfyzu.

Že právě tento styl kurzů může být výrazným přínosem v každém věku, potvrzuje i dr. Zdenka Bosáková, kromě jiného i členka Matfyz Alumni:

Ještě v době, kdy jsem pracovala, jsem plánovala, že jednou budu navštěvovat U3V. A své předsevzetí jsem dodržela. První kurz, který jsem si zapsala byla přednáška „Několik pohledů do historie matematiky“ a „Finanční matematika“, kterou jsem ale po první hodině vyměnila za přednášku „Geometrie všude kolem nás“. I když geometrie nikdy nebyla můj „šálek čaje“, byla jsem překvapena, kde všude kolem nás lze geometrii nalézt. Ovšem přednáškám z historie matematiky nemůže konkurovat. Zapisuji si je pravidelně, letos již v šestém akademickém roce a chodím tam opravdu ráda. Dozvídám se zajímavé nové informace, nejen z matematiky, ale i z historie obecně. Na příklad, víte, že číslo π jako poměr obvodu kruhu a jeho průměru bylo známé již ve starověku, a Ludofovo číslo se mu říká pouze na počest toho, kdo ve své době určil, tužkou na papíře, jeho hodnotu na 35 desetinných míst. Zpočátku přednášel jen pan docent Bečvář, který pro nás má vždy nějakou vtipnou glosu. Posléze se přidala jeho manželka, paní profesorka Bečvářová. Přihlásila jsem svoji kamarádku na přednášky o meteorologii, a i když zpočátku byla skeptická, přednáškami byla nadšená.“

Nadšení pro tento kurz potvrzuje i paní Eleonora Tulachová, která se kurzů účastní již čtvrtý rok.

Matfyz jsem končila v r. 1967, psala jsem závěrečnou práci u pana dr. Folty o vícerozměrných prostorech. S odstupem času nechápu, jak jsem mohla uspět. V rámci U3V jsem začínala „Finanční matematikou“, od které jsem očekávala větší spojení s praxí. Potom jsem dva roky navštěvovala přednášky dr. Halase, které se mi líbily. Škoda jen, že závěry již nemohu použít ve školní praxi. Přednášky byly pro mne plné novinek. Zajímavé poznatky třeba z teorie komplexních čísel, historický vývoj je úplně opačný, než se zavádí na střední škole. Pan doktor Halas umí zaujmout a je příjemný přednášející. Sama mám k historii matematiky blízko. Loni jsem začala chodit na přednášky manželů Bečvářových a ty mne nadchly nejvíce. Doufám, že v nich budu na podzim pokračovat.

Při sestavování kurz MFF UK výrazně reflektuje i poptávku ze strany svých starších studentů. Příklad je třeba kurz „Finanční matematiky“. Finanční matematika byla pro generaci dědečků a babiček něco, co získávali během života stylem pokus-omyl, nyní měli možnost doplnit si znalosti. Po pěti šesti letech však zájem opadl, proto nyní kurz v nabídce U3V nenajdete.

Matfyzu rovněž patří jeden unikát – na základě poptávky pedagogové zajišťuji druhý rok i dva kurzy ve Vlašimi. Jedná se o kurzy „Geometrie v architektuře a malířství“ pod vedením Petry Surynkové a „Meteorologie a současná společnost“ Jana Bednáře. Program pro nový akademický rok vždy prezentujeme v rámci Dne celoživotního vzdělávání v dubnu. Letos se bohužel nekonal, proto aktualizovanou nabídku najdete brzy na webu fakulty. Jako členové Matfyz Alumni máte možnost využít i výrazných slev.

Protože zájem o kurzy je enormní, musí fakulta limitovat i počty přihlášených relativně brzkým datem přihlášek. Obvykle to býval červen, letošní covidová nálada a spousta nejasností dává prostor i tomu, že přihlášky pro U3V bude možné podávat do konce srpna. I nabídka kurzů je letos omezenější. Přesto sledujte proto webové stránky fakulty. Kdo absolvuje na fakultě minimálně dva semestry, může se těšit na slavnostní promoci.

Na viděnou na podzim.